Mere værdi for skattekronerne

Det nytter ikke at stirre sig blind på besparelser. Man bør i stedet forholde sig til udbyttet af den pose penge, der bliver tilbage. Hvad får vi ud af det? Kan det gøres bedre? Hvilke muligheder er det vi står tilbage med?

Vi bruger eksempelvis ca. 950 millioner kroner om året på skoleområdet. Jeg kan ikke vurdere, om det er en krone for meget eller for lidt. Men jeg kan undre mig over, at en årlig besparelse på fem millioner kroner får unødigt meget fokus. Det vil være langt mere konstruktivt at se på de 945 millioner, der er tilbage! Bruger vi pengene rigtigt, og hvem udfordrer systemet? Det agter jeg at gøre, så vi får mest muligt ud af vores mange skattekroner.

Vi skal fortsætte Silkeborgs fantastiske udvikling, og vi skal sørge for at tiltrække nye borgere og virksomheder, så vi får flere indtægter til langsigtede investeringer.
Jeg vil sikre, at vi ikke træder på bremsen, men til gengæld sørge for, at vores fundament følger med i form af skoler, institutioner, plejehjem, seniorboliger etc.

Tilbage til toppen

Lars Hedegaard fokuserer på mere værdi for skattekronerne
Tryghed og sunde værdier

Tryghed og sunde værdier

Vi skal kunne færdes frit og føle os trygge i hele Silkeborg Kommune. Borgere med særlige behov skal hjælpes ud i det arbejdende fællesskab, og vi skal have mere synligt politi til fods i gader og udsatte områder. Den præventive indsats er afgørende; det handler om at skabe rum og mening for de unge, som måske gør det forkerte i mangel på bedre at tage sig til. Jeg vil arbejde for gode og spændende væresteder og støtte op omkring et godt samarbejde mellem SSP og det lokale politi. Når vi investerer i den gode opførsel, kommer pengene tifoldigt igen!

De sunde værdier skal være bærende for vores fællesskab. De skal være fællesnævneren for det gode fællesskab, hvor alle er lige, passer godt på hinanden og indgår i et velordnet samfund. Det er gode rammer, som også kan inkludere nytilkommere i fællesskabet. Der skal være ressourcer til, at uniformerede betjente i venlig stil kan komme i positiv dialog med borgerne, f.eks. på Odden, i Lunden, ved Østre Badeanstalt og på Bindslev Plads.

En god dialog vil fremme en positiv forståelse for vores grundlæggende værdier. Det er god integration. Alle er velkomne – vi favner bredt i vores kommune og fællesskab.

Tilbage til toppen

Regionshospitalet Silkeborg

Sundhed, tryghed og nærvær

Silkeborg Sygehus skal styrkes. Jeg vil kæmpe for, at sygehuset fortsat udvikles til gavn og glæde for alle i Silkeborg Kommune. Vi skal kunne være tættere på de af vores pårørende, som har brug for behandling og indlæggelse.

Jeg vil også kæmpe for værdig omsorg. Man skal som syg, gammel, handicappet, svagelig eller pensionist ikke slås for sine rettigheder. Det er uforskammet og uetisk. Der er ikke altid kræfter nok til stede i de situationer, hvor man møder en administrativ medarbejder eller sagsbehandler. Dér skal man bare have den hjælp, man har krav på!

Det skal være soleklart, hvad man er berettiget til. Borgere må ikke komme i klemme i “systemet” på grund af uklarheder og bureaukrati uden bagkant. 

Vi skal servicere – ikke administrere.

Tilbage til toppen

Vækst og mangfoldighed

Silkeborg skal ubetinget være Danmarks bedste kommune at leve og drive virksomhed i. Det er ikke bare en floskel. Jeg mener, at vi skal bruge ressourcer på at sammenligne os med andre kommuner. Hvor gør vi det godt, og hvor har vi noget at lære? Sådan gør man også i erhvervslivet. Vi skal som politikere være proaktive i forhold til den grønne omstilling, og sikre at vores processer & forretningsgange er bæredygtige. Det skal være et gennemgribende tema – også i forbindelse med den fysiske byudvikling. Miljø & klima er ikke forbeholdt partierne til “venstre for midten”. 

Vi skal tiltrække og fastholde jobs i kommunen, og vi skal ikke have noget øvre loft for indbyggertallet. Silkeborg er skabt til vækst.

Jeg mener også, at vi skal have mere mangfoldighed i byrådet og i forvaltningens ledelse. Dér, hvor der træffes store økonomiske og strategiske beslutninger, skal der sidde folk med ved bordet, som har erfaring fra det private erhvervsliv. Mangfoldighed i erfaring og viden er med til at sikre fremdrift og vækst. Der skal kastes et kritisk blik på administrationen. Har vi for mange ledere og mellemledere blandt de 6.500 kommunalt ansatte? Kan det antal reduceres? Jeg tror på, at der årligt er et tocifret millionbeløb at hente på den konto – ikke for at spare, men for at bruge pengene på bedre borgerservice og flere varme hænder.

Tilbage til toppen

Vækst og mangfoldighed

Dialog og mindre bureaukrati

Silkeborg Kommune har næsten 100.000 indbyggere. 31 af dem er byrådsmedlemmer. Jeg vil sikre, at demokratiet gå nedefra og op. Jeg vil være borgernes stemme. Selvfølgelig skal borgere og erhvervsliv høres, inden der træffes væsentlige beslutninger og laves langsigtede investeringer.

Mange politikere lover flere penge til både ”dit og dat”, specielt i en valgkamp. Jeg lover ikke nye sportshaller, skoler og plejehjem. Til gengæld lover jeg, at vi finder en god balance i de kommende investeringer og lytter intenst og seriøst til de mange synspunkter, der kommer fra forskellige interessegrupper og foreninger i kommunen.

Jeg er din stemme i hele valgperioden – ikke bare i valgkampen.

Borgere og erhvervsliv skal opleve Silkeborg Kommune som mindre bureaukratisk. Der skal samarbejdes på tværs af afdelinger, så vi undgå silotendenser, hvor sager hober sig op og ikke løses hensigtsmæssigt. Der skal være mere faglighed og flere varme hænder. Tiden skal bruges på borgerne; ikke på styring og administration. De varme hænder ved selv, hvad der er bedst.

Tilbage til toppen

College 360

Mere liv og aktivitet i alle aldre

Silkeborg skal summe af liv og aktivitet. Det vil jeg vil bl.a. sikre ved at investere i folkesundheden. Vi bør afsætte midler til eksempelvis ”Idræt Om Dagen”, som uden tvivl vil kunne forbedre mange borgeres trivsel og sociale netværk.

Det skal være muligt at holde sig aktiv. Vi bør investere i en aktiv hverdag, så debatten ikke kun omfatter den plejekrævende del, men også sætter fokus på det aktive liv. Vi skal med andre ord give borgere i alle aldre mulighed for aktivt at tage del i et aktivt fællesskab. Jeg vil arbejde for at skabe rammer for interessante bofællesskaber, f.eks. lave et ”Rosengårdscenter” i Sydbyen. Når man er engageret og har en meningsfuld tilværelse, så bliver man ofte også både gladere og stærkere.

Vi bør investere i en aktiv hverdag for den enkelte, så debatten ikke kun omfatter den plejekrævende borgere, men også sætter fokus på alle fordelene ved det aktive liv.

Man kunne f.eks. udvikle den tidligere “Stævneplads” i Gødvad til et stort bæredygtigt bofællesskab. Det har mange sociale formål, men mest af alt for at forbedre livskvaliteten. Jeg vil sikre, at de borgere der har mulighed for at engagere sig, være en del af et fællesskab og have en aktiv hverdag. Silkeborgs erhvervsliv har brug for medarbejdere med erfaring, og her kan de aktive borgere blive en vigtig faktor.

Vi skal have en mere aktiv bymidte, også efter klokken har passeret 17.30. Vi har skønne caféer og restauranter, men kan vi tænke bredere for at få mere aktivitet i gågaden ud på aftenen? Måske skulle man tænke lidt mere abstrakt og placere forskellige institutioner i gågademiljøet og opfordre butikkerne til at holde åbent, når kunderne rent faktisk har fri?

Tilbage til toppen