Medlem af Silkeborg Byråd

Lars Hedegaard

Mere værdi for skattekronerne

Ingen bryder sig om besparelser – men det nytter heller ikke at stirre sig blind på dem, når der skal skæres i budgettet. I stedet bør vi forholde os til udbyttet af den pose penge, der er tilbage, og spørge os selv: Hvordan får vi mest mulig ud af pengene? Hvilke muligheder står vi tilbage med? Og hvor kan vi optimere?

Som eksempel bruger Silkeborg Kommune cirka 950 millioner kroner om året på skoleområdet. Jeg kan ikke vurdere, om det er en krone for meget eller for lidt. Men jeg kan undre mig over, at en årlig besparelse på fem millioner kroner får unødigt meget fokus. Det vil være langt mere konstruktivt at se på de 945 millioner, der er tilbage. Bruger vi pengene rigtigt? Og kan vi nytænke vores processer til det bedre?

Jeg synes, at Silkeborgs borgere skal have mest mulig ud af deres skattekroner – og det har jeg tænkt mig at arbejde målrettet for.

Tilbage til toppen

Lars Hedegaard fokuserer på mere værdi for skattekronerne
Tryghed og sunde værdier

Tryghed og sunde værdier

Vi skal kunne færdes frit og føle os trygge i hele Silkeborg Kommune. Borgere med særlige behov skal hjælpes ud i det arbejdende fællesskab, og vi skal have mere synligt politi til fods i gader og udsatte områder. Den præventive indsats er afgørende; det handler om at skabe rum og mening for de unge, som måske gør det forkerte i mangel på bedre at tage sig til. Jeg vil arbejde for gode og spændende væresteder og støtte op om et godt samarbejde mellem SSP og det lokale politi. Når vi investerer i den gode opførsel, kommer pengene tifoldigt igen.

De sunde værdier skal være bærende for det gode fællesskab, hvor alle er lige, passer godt på hinanden og indgår i et velordnet samfund. Det er gode rammer, som også kan inkludere nytilkommere i fællesskabet. Der skal være ressourcer til, at uniformerede betjente i venlig stil kan komme i positiv dialog med borgerne, f.eks. på Odden, i Lunden, ved Østre Badeanstalt og på Bindslev Plads.

En god dialog vil fremme en positiv forståelse for vores grundlæggende værdier. Det er god integration. Alle er velkomne – vi favner bredt i vores kommune og fællesskab.

Tilbage til toppen

Regionshospitalet Silkeborg

Sundhed, tryghed og nærvær

Silkeborg Sygehus skal styrkes. Jeg vil kæmpe for, at sygehuset fortsat udvikles til gavn og glæde for alle i Silkeborg Kommune. Vi skal kunne være tættere på de af vores pårørende, som har brug for behandling og indlæggelse.

Jeg vil også kæmpe for værdig omsorg. Man skal som syg, handicappet, svagelig eller pensionist ikke slås for sine rettigheder. Det er uforskammet og uetisk.

Der er ikke altid kræfter nok til stede i de situationer, hvor man møder en administrativ medarbejder eller sagsbehandler. Dér skal man have den hjælp, man har krav på. Det skal være soleklart, hvad man er berettiget til. Borgere må ikke komme i klemme i systemet på grund af uklarheder og bureaukrati uden bagkant.

Husk: Vi skal servicere – ikke administrere.

Tilbage til toppen

Vækst og mangfoldighed

Silkeborg skal ubetinget være Danmarks bedste kommune både at leve og drive virksomhed i. Det er ikke bare en floskel. Jeg mener, at vi skal bruge ressourcer på at sammenligne os med andre kommuner. Hvor gør vi det godt, og hvor har vi noget at lære? Sådan gør man også i erhvervslivet.

Som politikere skal vi også være proaktive i forhold til den grønne omstilling og sikre, at vores processer og forretningsgange er bæredygtige. Det skal være et gennemgribende tema – også i forbindelse med den fysiske byudvikling.

Vi skal også tiltrække og fastholde jobs i kommunen, og vi skal ikke have noget øvre loft for indbyggertallet. Silkeborg er skabt til vækst. Derfor skal vi også sørge for at tiltrække nye borgere og virksomheder, så vi får flere indtægter til langsigtede investeringer.

Jeg mener også, at vi skal have mere mangfoldighed i byrådet og i forvaltningens ledelse. Dér, hvor der træffes store økonomiske og strategiske beslutninger, skal der sidde folk med ved bordet, som har erfaring fra det private erhvervsliv. Mangfoldighed i erfaring og viden er med til at sikre fremdrift og vækst.

Og så skal der kastes et kritisk blik på administrationen. Har vi for mange ledere og mellemledere blandt de 6.500 kommunalt ansatte? Og kan det antal reduceres? Jeg tror på, at der årligt er et tocifret millionbeløb at hente på den konto – ikke for at spare, men for at bruge pengene på bedre borgerservice og flere varme hænder.

Tilbage til toppen

Vækst og mangfoldighed

Dialog og mindre bureaukrati

Silkeborg Kommune har næsten 100.000 indbyggere. 31 af dem er byrådsmedlemmer. Jeg vil sikre, at demokratiet gå nedefra og op. Jeg vil være borgernes stemme. Selvfølgelig skal borgere og erhvervsliv høres, inden der træffes væsentlige beslutninger og laves langsigtede investeringer.

Borgere og erhvervsliv skal opleve Silkeborg Kommune som mindre bureaukratisk. Der skal samarbejdes på tværs af afdelinger, så vi undgår silo-dannelse, hvor sager hober sig op og ikke løses hensigtsmæssigt. Der skal være mere faglighed og flere varme hænder. Tiden skal bruges på borgerne – ikke på styring og administration. De varme hænder ved selv, hvad der er bedst.

Mange politikere lover flere penge til både det ene og det andet, men det ønsker jeg ikke. Jeg lover ikke nye sportshaller, skoler og plejehjem. Til gengæld lover jeg, at vi finder en god balance i de kommende investeringer og lytter nøje og seriøst til de mange synspunkter, der kommer fra forskellige interessegrupper og foreninger i kommunen.

Tilbage til toppen

College 360

Mere liv og aktivitet i alle aldre

Silkeborg er en by, der summer af liv og aktivitet – men det bør være endnu mere synligt. Det vil jeg sikre ved at investere i folkesundheden. Vi bør afsætte flere midler til eksempelvis motionstilbuddet ”Idræt Om Dagen”, som uden tvivl vil kunne forbedre mange borgeres trivsel.

For det skal være muligt at holde sig aktiv. Vi bør investere i en aktiv hverdag, så debatten ikke kun omfatter den plejekrævende del, men også sætter fokus på det aktive liv. Vi skal med andre ord give borgere i alle aldre mulighed for at tage del i et aktivt fællesskab.

Jeg ønsker også at sikre, at de borgere, der har mulighed for at engagere sig, bliver en del af et fællesskab med en aktiv hverdag. Silkeborgs erhvervsliv har brug for medarbejdere med erfaring, og her kan de aktive borgere blive en vigtig faktor.

Samtidig skal vi have en mere aktiv bymidte – også efter klokken har passeret 17.30. Vi har skønne caféer og restauranter, men vi bør kunne tænke bredere for at få mere aktivitet i gågaden ud på aftenen. Måske skulle man tænke lidt mere abstrakt og placere forskellige institutioner i gågademiljøet og opfordre butikkerne til at holde åbent, når kunderne rent faktisk har fri?

Jeg vil også arbejde for at skabe rammer for interessante bofællesskaber i kommunen. Eksempelvis et ‘Rosengårdscenter’ i Sydbyen, eller udvikle den tidligere Stævneplads i Gødvad til et stort bæredygtigt bofællesskab. Det vil tjene mange sociale formål og ikke mindst forbedre livskvalitet.

Tilbage til toppen